Infrastruktúra monitorozó rendszer

Az infrastruktúra monitorozó rendszer az informatikai hálózati eszközök, a szerverek, storage-ok és egyéb rendszerek és azok szolgáltatásainak valós idejű, automatizált felügyelete, az üzemállapot- és teljesítmény-információk gyűjtése, az állapotok változásainak műszerfalas és részletes megjelenítése, és az állapotváltozásokról riasztások küldése.

A rendszer megfelel a menedzsment és az üzemeltetők igényeinek is. Lehetővé teszi a valós idejű rendszerfelügyeletet, a megelőzésre koncentrálást és a teljesítménymérést, megvalósítja a hatékony és gazdaságos üzemeltetői munkavégzést, elősegíti az üzleti intelligencia alkalmazását, és támogatja a rendszeres jelentéseket és a hatékony leltározást.

Checkmk Raw Edition

Az általunk nyújtott Checkmk Raw Edition egy nyílt forráskódú, magas minőségű, testreszabható és rugalmas IT infrastruktúra monitorozó rendszer, amely az alábbi funkciókkal bír:

 • az informatikai eszközök és szolgáltatások üzembiztonságának és rendelkezésre állásának érdekében mind a szervereket, mind a hálózati eszközöket széles körben, és mélyen, testre szabható módon képes monitorozni, vagy a rendszer saját ágensének alkalmazásával, vagy API-kon vagy SNMP-n keresztül;
 • a rendszer a monitorozott adatokat a monitorozott eszközöktől a monitorozó rendszerig a keletkezésük pillanatában, a sértetlenség és bizalmasság biztosítása mellett képes továbbítani;

 • az infrastruktúrában alkalmazott NTP szerverrel képes szinkronizálni, megvalósítva az egységes és pontos rendszeridőt;

 • a monitorozás Web Administration Tool eszközön keresztül viszonylag egyszerűen menedzselhető;

 • a monitorozott performancia-adatokat szabványos formátumban tárolja, amelyekből képes jelentések készítésére;

 • a rendszerek állapotainak összesítő műszerfalas megjelenítésével rendelkezik;

 • képes professzionális logikai hálózati topológia megjelenítésére;

 • lehetővé teszi a különböző rendszerekből álló, de logikailag összetartozó szolgáltatások egyesített monitorozását;

 • képes megadott Syslog események bekövetkezésekor automatikus reagálásra, és parancssorból is vezérelhető;

 • képes a monitorozott adatok alapján valósidejű riasztásra, összekapcsolva a levelezőrendszerrel, és igény szerint SMS gateway eszközzel;

 • a rendszer konfigurációit menteni tudja, így szükség esetén egyszerűen visszatölthető, és igény szerint bonyolultabb beavatkozás nélkül áthelyezhető;

 • felhasználó-kezelése szerepkör alapú, támogatja az LDAP alapú központi felhasználó-hitelesítő rendszereket (beleértve az Active Directoryt és az eDirectoryt), és a lokális felhasználó-kezelést;

 • nem befolyásolja más monitorozó rendszer, és a monitorozott rendszerek működését;

 • képes a Nagios monitorozó rendszer kliensoldali beépülő moduljainak (pluginjainak) olvasására, megkönnyítve az esetleges migrációt,

 • képes a titkosított csatornán keresztüli adattovábbításra akár SNMPv3, akár ágens alkalmazásával.