Infrastruktúra monitorozó rendszer

Az infrastruktúra monitorozó rendszer az informatikai hálózati eszközök, a szerverek, storage-ok és egyéb rendszerek és azok szolgáltatásainak valós idejű, automatizált felügyelete, az üzemállapot- és teljesítményinformációk gyűjtése, az állapotok változásainak műszerfalas és részletes megjelenítése, és az állapotváltozásokról riasztások küldése.

A rendszer megfelel a menedzsment és az üzemeltetők igényeinek is. Lehetővé teszi a valós idejű rendszerfelügyeletet, a megelőzésre koncentrálást és a teljesítménymérést, megvalósítja a hatékony és gazdaságos üzemeltetői munkavégzést, elősegíti az üzleti intelligencia alkalmazását, és támogatja a rendszeres jelentéseket és a hatékony leltározást.

Az infrastruktúra monitorozó rendszert biztonsági monitorozással is kiegészíthetjük, így az internet felől elérhető rendszerekről kompromittáltsági információkat is kaphatunk. Ezzel egy komplex megoldást kapunk az informatikai infrastruktúra folyamatos nyomkövetéséhez.

CheckMK Raw Edition

Az általunk nyújtott CheckMK Raw Edition egy nyílt forráskódú, magas minőségű, testreszabható és rugalmas IT infrastruktúra monitorozó rendszer, amely az alábbi funkciókkal bír:

 • az informatikai eszközök és szolgáltatások üzembiztonságának és rendelkezésre állásának érdekében mind a szervereket, mind a hálózati eszközöket széles körben, és mélyen, testre szabható módon képes monitorozni, vagy a rendszer saját ágensének alkalmazásával, vagy API-kon vagy SNMP-n keresztül;
 • a rendszer a monitorozott adatokat a monitorozott eszközöktől a monitorozó rendszerig a keletkezésük pillanatában, a sértetlenség és bizalmasság biztosítása mellett képes továbbítani;

 • az infrastruktúrában alkalmazott NTP szerverrel képes szinkronizálni, megvalósítva az egységes és pontos rendszeridőt;

 • a monitorozás Web Administration Tool eszközön keresztül viszonylag egyszerűen menedzselhető;

 • a monitorozott performanciaadatokat szabványos formátumban tárolja, amelyekből képes jelentések készítésére;

 • a rendszerek állapotainak összesítő műszerfalas megjelenítésével rendelkezik;

 • képes professzionális logikai hálózati topológia megjelenítésére;

 • lehetővé teszi a különböző rendszerekből álló, de logikailag összetartozó szolgáltatások egyesített monitorozását;

 • képes megadott Syslog események bekövetkezésekor automatikus reagálásra, és parancssorból is vezérelhető;

 • képes a monitorozott adatok alapján valósidejű riasztásra, összekapcsolva a levelezőrendszerrel, és igény szerint SMS gateway eszközzel;

 • a rendszer konfigurációit menteni tudja, így szükség esetén egyszerűen visszatölthető, és igény szerint bonyolultabb beavatkozás nélkül áthelyezhető;

 • felhasználókezelése szerepkör alapú, támogatja az LDAP alapú központi felhasználóhitelesítő rendszereket (beleértve az Active Directoryt és az eDirectoryt), és a lokális felhasználó-kezelést;

 • nem befolyásolja más monitorozó rendszer, és a monitorozott rendszerek működését;

 • képes a Nagios monitorozó rendszer kliensoldali beépülő moduljainak (pluginjainak) olvasására, megkönnyítve az esetleges migrációt,

 • képes a titkosított csatornán keresztüli adattovábbításra akár SNMPv3, akár ágens alkalmazásával.