Információbiztonsági kockázatelemzés

Az ügyfeleink akár papír alapú, akár elektronikus információs vagyonát veszélyeztető kockázatok felderítésére információbiztonsági kockázatelemzést végzünk. Amellett, hogy többek között az ISO 27001 szabvány is megköveteli a rendszeres kockázatelemzést, gyakorlati haszna is jelentős, hiszen a valós kockázatok feltérképezésével és figyelemmel kísérésével megelőzhetők, minimalizálhatók a fenyegetettségek bekövetkezése.

Első lépésben helyzetfelmérést végzünk, és megismerjük a belső igényeket. Ezután elkészítjük az ügyfelünkre szabott kockázatkezelési módszertanunkat, majd kérdőíves felmérésekkel elkészítjük a vagyonelemek és fenyegetettségek táblázatát. A kapott információk alapján elvégezzük a kockázatelemzést, amely során azonosítjuk a kezelendő kockázatokat, és elkészítjük a kockázatkezelési cselekvési tervet.

A kockázatelemzés részeként igény szerint penetrációs tesztelést is végzünk, így az IT rendszereket, és az IT rendszereken kezelt információkat érintő kockázatokról rendkívül részletes képet kaphatunk.