Etikai kódex

Hűek vagyunk az EC-Council és az ISACA nemzetközi szervezet etikai kódexéhez.

 1. Bizalmasan kezeljük a szakmai munkánkban szerzett személyes és bizalmas információkat (különösen az ügyféllistákat és az ügyfelek személyes információit). Nem gyűjtünk, adunk, adunk el vagy adunk át semmilyen személyes adatot (például nevet, e-mail címet, társadalombiztosítási számot vagy más egyedi azonosítót) az ügyfél előzetes hozzájárulása nélkül, kivéve, ha ezt jogszabály előírja.
 2. Megvédjük mások szellemi tulajdonát azáltal, hogy saját innovációinkra és erőfeszítéseinkre támaszkodunk, ezáltal biztosítva, hogy minden előny a kezdeményezőjével együtt jár.

 3. Felhívjuk üzletfeleink figyelmét azokra az esetleges veszélyekre, amelyek egy adott elektronikus tranzakcióhoz vagy kapcsolódó szoftverhez vagy hardverhez kötődnek.
 4. Csak olyan szolgáltatásokat nyújtunk, amelyekben szakképzettséggel, kompetenciákkal és tapasztalatokkal rendelkezünk.

 5. Soha nem használunk tudatosan illegálisan vagy etikátlanul szerzett szoftvert vagy eljárást.

 6. Nem folytatunk megtévesztő pénzügyi gyakorlatokat, például vesztegetést, kettős számlázást vagy más nem megfelelő pénzügyi tevékenységeket.

 7. Ügyfeleink tulajdonát csak a megfelelően engedélyezett módon, a tulajdonos tudtával és beleegyezésével használjuk.

 8. Minden esetben értesítjük ügyfeleinket azokról az esetleges összeférhetetlenségekről, amelyeket nem lehet ésszerűen elkerülni.

 9. Gondoskodunk az általunk végzett projektek jó vezetéséről, beleértve a minőség előmozdítására és az esetleges kockázatok tájékoztatására vonatkozó hatékony eljárásokat.

 10. Folyamatosan tanulmányozzuk az e-kereskedelem biztonsági megoldásait, a szerzett tapasztalatainkat megosztjuk.

 11. Támogatjuk és ösztönözzük a vállalati információs rendszerek és technológiák hatékony irányításához és irányításához szükséges megfelelő szabványok és eljárások végrehajtását, ideértve az auditálást, a kontrollt, a biztonságot és a kockázatkezelést.

 12. Támogatjuk az ügyfeleink szakmai oktatását a vállalati információs rendszerek és technológiák irányításával kapcsolatos ismereteik bővítésében, ideértve az auditálást, a kontrollt, a biztonságot és a kockázatkezelést.

 13. A lehető legmagasabb etikai és kompetens módon járunk el professzionális szolgáltatásaink nyújtásakor.

 14. Ügyfeleink érdekeit szolgálva, előítéletektől mentesen, etikus magatartással és szakmai hozzáállással végezzük tevékenységeinket.

 15. Feladatainkat objektíven, kellő gondossággal és szakmai gondossággal, a szakmai normákkal összhangban végezzük.

 16. Az ügyfeleinket megfelelően tájékoztatjuk az elvégzett munka eredményeiről, ideértve minden lényeges tény feltárását, amely, ha nem tesszük közzé, torzíthatja az eredmények értékelését.
 17. Nem társulunk rosszindulatú hackerekkel, és nem végzünk rosszindulatú tevékenységeket.

 18. Gondoskodunk arról, hogy szakmai tevékenységünk során ügyfeleink rendszerei ne kerüljenek veszélybe.

 19. Kizárólag engedélyezett és törvényes módon végzünk penetrációs teszteket.

 20. Nem veszünk részt semmilyen illegális hacker tevékenységben, és nem vagyunk tagjai olyan illegális hacker közösségeknek, amelyek veszélyeztetik a hálózatokat.

 21. Ellenezzük az illegális hacker közösségek tevékenységét és toborzását.

 22. Nem használunk illegálisan tanúsítványokat, jelzéseket, logókat sem írott formában, sem beszédekben.

 23. A jogszabályokat mindenkor betartjuk.