Etikai kódex

Hűek vagyunk az EC-Council és az ISACA nemzetközi szervezet etikai kódexéhez.

 1. Bizalmasan kezeljük a szakmai munkánkban szerzett személyes és bizalmas információkat. Felhatalmazás nélkül nem gyűjtünk, adunk el vagy adunk át harmadik félnek semmilyen személyes adatot.

 2. Megvédjük mások szellemi tulajdonát azáltal, hogy saját innovációinkra és erőfeszítéseinkre támaszkodunk.

 3. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét azokra az esetleges veszélyekre, amelyek a megbízások során felmerülhetnek.
 4. Csak olyan szolgáltatásokat nyújtunk, amelyekben szakképzettséggel, kompetenciákkal és tapasztalatokkal rendelkezünk.

 5. Soha nem alkalmazunk tudatosan illegális vagy etikátlan eszközöket vagy eljárást.

 6. Nem folytatunk megtévesztő pénzügyi gyakorlatokat, például vesztegetést, kettős számlázást vagy más nem megfelelő pénzügyi tevékenységeket.

 7. Ügyfeleink tulajdonát csak a megállapodás szerint, a tulajdonos tudtával és beleegyezésével használjuk.

 8. Minden esetben értesítjük ügyfeleinket azokról az esetleges összeférhetetlenségekről, amelyeket nem lehet ésszerűen elkerülni.

 9. Biztosítjuk az általunk végzett tevékenységek minőségi elgézését, beleértve a minőség előmozdítására és az esetleges kockázatok tájékoztatására vonatkozó hatékony eljárásokat.

 10. Folyamatosan tanulmányozzuk az elektronikus kommunikáció biztonsági megoldásait, és a szerzett tapasztalatainkat megosztjuk.

 11. Támogatjuk és ösztönözzük a megfelelő biztonsági szabványok és eljárások végrehajtását, ideértve a biztonságot, az auditálást, a kontrollt és a kockázatkezelést.

 12. Támogatjuk az ügyfeleink szakmai oktatását, ideértve a biztonságot, az auditálást, a kontrollt és a kockázatkezelést.

 13. A lehető legmagasabb etikai és szakmai módon járunk el a szolgáltatásaink nyújtásakor.

 14. Ügyfeleink érdekeit szolgálva, előítéletektől mentesen, etikus magatartással és szakmai hozzáállással végezzük tevékenységeinket.

 15. Feladatainkat objektíven, kellő gondossággal és szakmai gondossággal, a szakmai normákkal összhangban végezzük.

 16. Az ügyfeleinket megfelelően tájékoztatjuk az elvégzett munka eredményeiről, ideértve minden lényeges tény feltárását, amely, ha nem tesszük közzé, torzíthatja az eredmények értékelését.
 17. Nem társulunk alvilági csoportokkal, és nem végzünk rosszindulatú tevékenységeket.

 18. Gondoskodunk arról, hogy szakmai tevékenységünk során ügyfeleink és tulajdonaik ne kerüljenek veszélybe.

 19. Kizárólag engedélyezett és törvényes módon végezzük tevékenységeinket, beleértve a penetrációs teszteléseket és etikus hackelési tevékenységeket.

 20. Nem veszünk részt semmilyen illegális hacker tevékenységben, és nem vagyunk tagjai olyan illegális hacker közösségeknek, amelyek veszélyeztetik a hálózatokat.

 21. Ellenezzük az illegális hacker közösségek tevékenységét és toborzását.

 22. Nem használunk illegálisan tanúsítványokat, jelzéseket, logókat sem írott formában, sem szóban.

 23. A jogszabályokat mindenkor betartjuk.