Titoktartás

Az üzletfeleink számára végzett munkavégzéseink során tudomásunkra jutott minden nem nyilvános információt bizalmasan kezelünk, beleértve az üzletfeleink által átadott, és a munkavégzéseink során tudomásunkra jutott információkat, különös tekintettel a személyes adatokra, az üzleti titkokra, valamint az informatikai infrastruktúrára, a rendszerelemekre, és az esetlegesen feltárt rendszer-sérülékenységekre vonatkozó információkra. Ezen információkat, a vonatkozó jogszabályokat figyelembe véve, az üzletfeleink vagy a tulajdonosaik engedélye nélkül nem vagyunk jogosultak a munkavégzésben részt vevő személyeken kívül más harmadik felek tudomására hozni, publikálni, és nem vagyunk jogosultak az ügyfeleink érdekei ellen felhasználni.

A munkavégzéseink során esetlegesen tudomásunkra jutott bizalmas információkat kizárólag a munkavégzés céljának eléréséig kezeljük és tároljuk, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a szakértői tevékenységtől elvárható módon védve.

Titoktartási kötelezettségünk visszavonásig érvényes.