Titoktartás

Az ügyfeleink számára végzett munkavégzéseink során tudomásunkra jutott minden nem nyilvános információt bizalmasan kezelünk, beleértve az ügyfeleink által átadott, és a munkavégzéseink során tudomásunkra jutott információkat, különös tekintettel a személyes adatokra, az üzleti titkokra, a magántitkokra, a levéltitkokra, beleértve a személyes és az informatikai infrastruktúrára vonatkozó adatokat. Ezeket az információkat, a vonatkozó jogszabályok alapján, az ügyfeleink vagy a tulajdonosaik engedélye nélkül nem vagyunk jogosultak a munkavégzésben részt vevő személyeken kívül más harmadik fél tudomására hozni, publikálni, és nem vagyunk jogosultak az ügyfeleink érdekei ellen felhasználni.

A munkavégzéseink során tudomásunkra jutott bizalmas információkat kizárólag a munkavégzés céljának eléréséig kezeljük és tároljuk, a vonatkozó jogszabályoknak és a trendeknek megfelelően védve.

Titoktartási kötelezettségünk korlátlan ideig vagy visszavonásig érvényes.